Връзки
Информация за дейността на компанията.
Информация за дейността на комисията.
Управление, продажби и маркетинг на взаимни фондове и на алтернативни инвестиционни схеми.
Посредник между чуждите инвеститори, промишлеността, търговията, финансовите компании и българските фирми.
Дистрибуция на горива в България.
Лицензиран инвестиционен посредник.
Финансови консултации и обучение.
Независим инвестиционен посредник и финансова къща.
Лицензиран инвестиционен посредник.
Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в други търговски дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти и отстъпване на лицензи за използване на патенти на дъщерни дружества; управление на акционерното участие, инвестиционно кредитира
Лицензиран инвестиционен посредник.
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив