Public Relations са действията на организацията за подобряване на отношенията с хората

07.05.2003 | 01:00
по статията работи: econ.bg

 

Специално за ECON.BG

 

- Г-жа Бенова, каква е визитната картичка на Българско дружество за връзки с обществеността?

Нели Бенова:

- Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) е учредено през 1996 г. и е първото българско професионално сдружение в областта на ПР. Като доброволна, нестопанска професионална организация на специалисти в областта на връзките с обществеността и маркетинговите комуникации, то обединява специалисти, практикуващи и преподаващи в тези области. Сред целите на организацията, чиито обхват се разширява през годините са, да работи: за изграждане и разгръщане на професионалните връзки между академичното образование и практиката; за утвърждаване на етични и високи професионални стандарти в PR практиката; за популяризиране на актуални образователни, изследователски и практически постижения в областта на обществената комуникация; за изграждане и развитие на информационна мрежа между професионалисти от страната и чужбина. Има и още разбира се. Членството е на индивидуален принцип и към днешна дата в БДВО членуват над 140 ПР-практици.

- Как бихте дефинирала понятието "връзки с обществеността"? Покрива ли се този превод с понятието PR?

Нели Бенова:

- Не, между връзки с обществеността и PR не може да се постави знак за равенство. Преводът е неточен и "ощетява" далеч по широкия като смислова натовареност термин PR. Какво се губи в българския превод. На практика липсва една от ключовите думи, а именно "публика". Второ, връзките с обществеността са само един от основните елементи на PR. Трето, в българския превод се губи двупосочността на процесите в PR. Факт е, че в речниците се дава определение на за словосъчетанието Public Relations, защото съставляващите го думи придобиват различно значение в това съчетание. Нямам логично обяснение на опитите да се налага българския термин, отчитайки факта, че нашият език, за съжаление, прелива от чуждици, при това дори там, където има уместни български думи за тях. Факт е, че в повечето държави се е наложил английският термин, именно поради споменатите по-горе причини, които обаче за България явно не са достатъчни.

Би било чудесно да се намери значещо българско словосъчетание за PR, но без да се губи истинското съдържание.

А колкото до дефинирането на Public Relations, това е игра, в която всеки може да участва, твърди един американски практик. Почти всеки, занимаващ се с ПР, се затруднява при избора на една дефиниция поради факта, че съществуват множество такива. Не десетки, а над 500. Разбира се, повечето от тях се припокриват и разликите касаят един или друг акцент.  Може би едно от най-кратките и достатъчно обширно все пак, за да задава по-обща идея, е дефинирането на Public Relations като всички действия на организацията, с които тя може да подобри отношенията си с хората, които са важни за нея, включително с общата публика.

И предвиждайки вашият следващ въпрос ще обясня защо в името на организацията е използван термина връзки с обществеността, а не PR. Така е наречена при създаването си през 1996 г. и като че ли все още не дошъл момента да се промени това име. Респектът към тези, които са предприели първата стъпка е само една от основателните причини. Но пък в логото на БДВО се преплитат двете букви, които всички ние използваме, за да обозначим и дейността и хората, които я извършват – PR.

- Последните години PR-a стана модерен в България? Осъзнават ли българските фирми същността и значението на тази дейност?

Нели Бенова:

- Естествено е всички ново, непознато, малко загадъчно и какво ли още не, да се премине нещо като етап,  в който можем да се изразим по този начин – модерно е. Но не би било да добре да остане на тази фаза и мисля, че този период е минало и за PR в България. PR е мениджърска функция и е логично включването на специалист, който да изпълнява тази функция в рамките на организация от която и да е сфера, да бъде отговор на осъзната необходимост от такава. Разбира се, не винаги и не всеки мениджър е наясно с потенциала на ПР като технология, което предполага повече усилия от страна на ПР-специалиста – да разяснява, да убеждава. И ако водещ в този диалог е стремежът да се постигнат максимум резултати за организацията, усилията си струват.

- Какво е нивото на PR образованието у нас?

Нели Бенова:

- Не мисля, че е много коректно да коментирам нивото на PR образованието, без да съм пряк участник в този процес.  PR като академична специалност продължава да бъде сред най-младите дисциплини в Университетите, в които се преподава. Но нивото му днес е няколко стъпала по-нагоре в сравнение с началото. Позволявам си това сравнение от гледната точка на завършила втория випуск на тази специалност в СУ "Св. Климент Охридски" от една страна, и участието ми на редица традиционни прояви в СУ и НБУ през последните 2-3 години. За мен е радващ фактът, че преподавателите  полагат много усилия, за да помогнат на студентите не просто да надникват през ключалката, а да отворят широко вратата, която е своеобразна преграда между теорията и практиката.  ПР-практиците са традиционни гост-лектори в Университетите, а това е ценно. В периода на моето следване беше почти невъзможно да се случи. Тогава ПР-те, които правеха първите стъпки за надскачане на ограничаващата ги аналогия с пресагенти, се брояха на пръсти. Днес ситуацията е доста по-различна и това повлиява и образованието.

- Кои са предстоящите PR дейности на БДВО?

Нели Бенова:

- В общ план, приоритет е работата на организацията през настоящата 2003 и следващата година ще бъдат дейности, насочени за утвърждаване на професионални и етични стандарти в ПР-практиката. БДВО ще бъде организатор на редица семинари, лекции и дискусии.

Безспорно "горещата" тема и при това не само в рамките на организацията, е годишният конкурс за постижения в сферата на пъблик рилейшънс – ПР Приз 2002, който навлезе във финална фаза. 25 кампании бяха представени за участие в 10 конкурсни категории. Оценяването на участниците от страна на журито премина в два етапа. При първият бяха селектирани до 3 участника във всяка категория. Вторият етап включваше открито представяне на 18-те селектирани за втори кръг кампании, което се състоя на 29 април. Представянето бе открито и на него присъстваха много ПР-практици. Интересът бе провокиран по две основни причини. Първата, съвсем разбираемо, е възможността да се информираш кой, с какво участва и т.н. Втората касае уникалността на този тип събитие. Това е единствената по рода си проява, на която се представят реални казуси от практиката, реални проведени кампании, тук в България.

Днес, на официална церемония ще бъдат обявени и наградени победителите. БДВО ще обяви и носителите на специалните награди на организацията за 2002: за PR специалист, PR книга, нестандартно PR решения и PR гаф. Тези награди се излъчват след номиниране и гласуване от членовете на БДВО.                                                                           

Желанието на БДВО, в ролята му на организатор на PR Приз 2002, е финалът на конкурса да се превърне в истински PR празник – както за участниците в конкурса, така и за всички, които работят в сферата на пъблик рилейшънс.

 

А колкото до дефинирането на Public Relations, това е игра, в която всеки може да участва, твърди един американски практик. Почти всеки, занимаващ се с ПР, се затруднява при избора на една дефиниция поради факта, че съществуват множество такива. Не десетки, а над 500. Разбира се, повечето от тях се припокриват и разликите касаят един или друг акцент.  Може би едно от най-кратките и достатъчно обширно все пак, за да задава по-обща идея, е дефинирането на Public Relations като всички действия на организацията, с които тя може да подобри отношенията си с хората, които са важни за нея, включително с общата публика.

И предвиждайки вашият следващ въпрос ще обясня защо в името на организацията е използван термина връзки с обществеността, а не PR. Така е наречена при създаването си през 1996 г. и като че ли все още не дошъл момента да се промени това име. Респектът към тези, които са предприели първата стъпка е само една от основателните причини. Но пък в логото на БДВО се преплитат двете букви, които всички ние използваме, за да обозначим и дейността и хората, които я извършват – PR.

- Последните години PR-a стана модерен в България? Осъзнават ли българските фирми същността и значението на тази дейност?

Нели Бенова:

- Естествено е всички ново, непознато, малко загадъчно и какво ли още не, да се премине нещо като етап,  в който можем да се изразим по този начин – модерно е. Но не би било да добре да остане на тази фаза и мисля, че този период е минало и за PR в България. PR е мениджърска функция и е логично включването на специалист, който да изпълнява тази функция в рамките на организация от която и да е сфера, да бъде отговор на осъзната необходимост от такава. Разбира се, не винаги и не всеки мениджър е наясно с потенциала на ПР като технология, което предполага повече усилия от страна на ПР-специалиста – да разяснява, да убеждава. И ако водещ в този диалог е стремежът да се постигнат максимум резултати за организацията, усилията си струват.

- Какво е нивото на PR образованието у нас?

Нели Бенова:

- Не мисля, че е много коректно да коментирам нивото на PR образованието, без да съм пряк участник в този процес.  PR като академична специалност продължава да бъде сред най-младите дисциплини в Университетите, в които се преподава. Но нивото му днес е няколко стъпала по-нагоре в сравнение с началото. Позволявам си това сравнение от гледната точка на завършила втория випуск на тази специалност в СУ "Св. Климент Охридски" от една страна, и участието ми на редица традиционни прояви в СУ и НБУ през последните 2-3 години. За мен е радващ фактът, че преподавателите  полагат много усилия, за да помогнат на студентите не просто да надникват през ключалката, а да отворят широко вратата, която е своеобразна преграда между теорията и практиката.  ПР-практиците са традиционни гост-лектори в Университетите, а това е ценно. В периода на моето следване беше почти невъзможно да се случи. Тогава ПР-те, които правеха първите стъпки за надскачане на ограничаващата ги аналогия с пресагенти, се брояха на пръсти. Днес ситуацията е доста по-различна и това повлиява и образованието.

- Кои са предстоящите PR дейности на БДВО?

Нели Бенова:

- В общ план, приоритет е работата на организацията през настоящата 2003 и следващата година ще бъдат дейности, насочени за утвърждаване на професионални и етични стандарти в ПР-практиката. БДВО ще бъде организатор на редица семинари, лекции и дискусии.

Безспорно "горещата" тема и при това не само в рамките на организацията, е годишният конкурс за постижения в сферата на пъблик рилейшънс – ПР Приз 2002, който навлезе във финална фаза. 25 кампании бяха представени за участие в 10 конкурсни категории. Оценяването на участниците от страна на журито премина в два етапа. При първият бяха селектирани до 3 участника във всяка категория. Вторият етап включваше открито представяне на 18-те селектирани за втори кръг кампании, което се състоя на 29 април. Представянето бе открито и на него присъстваха много ПР-практици. Интересът бе провокиран по две основни причини. Първата, съвсем разбираемо, е възможността да се информираш кой, с какво участва и т.н. Втората касае уникалността на този тип събитие. Това е единствената по рода си проява, на която се представят реални казуси от практиката, реални проведени кампании, тук в България.

Днес, на официална церемония ще бъдат обявени и наградени победителите. БДВО ще обяви и носителите на специалните награди на организацията за 2002: за PR специалист, PR книга, нестандартно PR решения и PR гаф. Тези награди се излъчват след номиниране и гласуване от членовете на БДВО.                                                                           

Желанието на БДВО, в ролята му на организатор на PR Приз 2002, е финалът на конкурса да се превърне в истински PR празник – както за участниците в конкурса, така и за всички, които работят в сферата на пъблик рилейшънс.

 

Оцени статията:
0/0
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Резултати | Архив
  • Церемония по връчване на годишна международна награда „Карл Велики“
  • Зимна приказка
  • Зимна приказка
  • Зимна приказка
  • Зимна приказка
Късно през нощта купон в "Люлин", телефонът звъни: - Намалете я тази музика, бе, целият квартал не може да спи от вас! Отговор: - Като не ви изнася, преместете в "Обеля"... - Ами то аз от "Обеля"...
На този ден 16.04   1071 г. – С превземането на Бари Италия се освобождава напълно от Византийска власт. 1346 г. – В Скопие Стефан Душан обявява създаването на Сръбско царство,...