Производството на различни конструкции товарни вагони.
Произвежда широка гама ел. двигатели.
Машиностроене и металообработване.
Фирмата извършва корабостроене и кораборемонт, предлага корабно обзавеждане.
Производство на машини, съоръжения и резервни части за енергетиката.
Производство на подемнотранспортни машини, съоръжения, детайли, машинни и резервни части.
Производство на детайли, машинни и резервни части. Машини и оборудване с производствено предназначение.
Металорежещи машини.
Маркетинг и инженеринг на машини за преработка на пластмаси, машини за листо-огъване, съставни части за комплексно производствено-технологични линии, голямо размерни опорни лагери...
Хидравлични елементи.
Производство на стругувани детайли с толеранси в областта на eм за различни области на промишлеността.
Подръжака, ремонт и монтаж на асансьорни уредби.
Производство на шлифовьчни и дървообработващи машини. Ремонт на металорежещи машини.
Производство на селскостопански машини и друга машиностроителна продукция.
Електрокари и мотокари.
Лагери - производство и търговия.
Всички видове мотокари и електрокари - нови и рециклирани.
Производство на машини за дървообработване.
Производство на дървообработващи машини.
Производство на фурни за хляб.
Ремонт на компресори и рез. части, производство на рез. части по достояния на клиента.
Тя представлява голяма икономическа структура, в рамките на която функционират няколко десетки дружества от различни сфери на стопанската дейност.
МЗ Брезово АД е предприятие работещо в сферата на машиностроенето.
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив