Връзки
Консултантски услуги и обучение за внедряване на системи за управление.
Разработка и внедряване на системи за управление.
Консултантска организация в областта на качеството и околната среда.
Консултантска дейност по управление на качеството, управление на околната среда и др.
Внедряване и поддържка на сертифицирана Система за управление на качеството.
Разработва и внедрява софтуерни продукти за управление на качеството.
Услуги в областта на системите за управление.
Консултантски услуги в областта на качеството и безопасността - ISO 9001.
Разработване, внедряване и поддържане на Системи за управление, съгласно Международните стандарти.
Консултации, обучение и оценка на Системи за качество.
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив