Връзки
Създадена е на основата на съществуваща структура от професионални връзки между действащи, признати и доказани експерти, оценители, вещи лица и арбитражни експерти.
Национална организация по оползотворяване на отпадъците от опаковките.
Национална организация по оползотворяване на отпадъците от опаковките.
Национална организация по оползотворяване на отпадъците от опаковките.
Сдружение за подпомагане процеса на развитие и усъвършенстване на здравеопазването в България.
Информация за организацията - новини, членство, услуги, проекти и събития.
Подпомагане хората с увреждания.
Членове са водещи преработватели на пластмаси, както и търговци и дистрибутори.
Работи за намаляване на жертвите на насилствена проституция и трафик на хора.
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив