Връзки
Най-съвременни АРТ профилактични прегледи, манипулации и гинекологични операции.
Основните дейности на НЦИПБ са научни изследвания, обучение на студенти и главно завършили студенти,даване на диагнози, организиране и формулиране на методолигия както и производство на някои биологични продукти и диагностики в областта на инфекциите с ос
Национален съвет по наркотичните вещества
Столичната хигиенно-епидемиологична инспекция (СХЕИ) е публично здравно заведение с основна задача опазване и укрепване на общественото здраве на територията на Столичната община.
Изпълнителна Агенция по Лекарствата (ИАЛ)е създадена през декември 1999 г. като специализиран държавен орган за надзор върху качеството, ефективността и безопасността на лекарствата. Тя е правоприемник на Държавния институт за контрол на лекарствените сре
Националният комитет по профилактика на СПИН и полово предавани болести към Министерския съвет е създаден като орган за координация на дейностите на държавните органи по ограничаване разпространението на СПИН и полово предаваните болести в България и нама
Материали от заседанията на Комисията по здравеопазване към НС
Съюзът на стоматолозите в България (ССБ)е официална съсловна организация на българските стоматолози. Тя е учредена през януари 1999 г. съгласно Закона за съсловните организации на лекарите и стоматолозите.
Пенсионното осигуряване е основен бизнес за ING. Групата притежава пенсионни фондове в 30 страни и управлява техните активи, възлизащи на 155 млрд. евро.
Пенсионно осигурително дружество "Алианц България" АД е част от Алианц Груп, световен лидер в управлението на финансови активи.
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив