Връзки
Опит в сферата на осигуряването, застраховането, инвестициите, оценка на бизнеса и изграждане на интегрирани системи за оценка на риска.
Консултантски услуги на пенсионни дружества и здравни компании. Актюерски анализи.
Българска онлайн библиотека за народната медицина.
СИФ финансира проекти, свързани с борбата с бедността, намаляване на безработицата и подобряване качеството на живот.
Проект на USAID, осигуряващ техническа помощ на правителството на Република България в изпълнение на реформата за допълнително пенсионно осигуряване Български и международни консултанти осигуряват съдействие на всички ключови институции, които участват в
Осигурява микрофинансиране за регионални проекти в България.
Документът, който е част от Националния доклад за човешкото развитие 1999 г., предоставя данни за регионите в България, които са необходими за изчисляването на индекса.
Доклад, изготвен от отдела за човешко развитие за Европа и Централна Азия към Световната банка, 7 юни 1999 г.
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив