БНБ пуска нова банкнота с номинална стойност 5 лв. от 1 юни
» КЪМ СТАТИЯТА
1 от 3
Стефан Цветков, гл. касиер на БНБ, представя новата банкнота с номинална стойност 5 лв.
Стефан Цветков, гл. касиер на БНБ, представя новата банкнота с номинална стойност 5 лв.