доходи от чужбина и регистрация по ДДС

Модератори: econ.bg, gmihaylov

доходи от чужбина и регистрация по ДДС

Мнениеот piper на Вто Фев 16, 2010 6:46 pm

Здравейте,
Съпругът ми е регистриран като свободна професия и работи за фирма от ЕС на консултански договор.
Мястото на изпълнение на услугата е Узбекистан.
В момента му се търси регисртация по ДДС. имат ли основание за тази регистрация.
piper
 
Мнения: 4
Регистриран на: Вто Фев 16, 2010 6:38 pm

Re: доходи от чужбина и регистрация по ДДС

Мнениеот Ugly на Вто Фев 16, 2010 9:21 pm

Как определихте, че мястото на изпълнение на услугата е в Узбекистан (да не би услугата да е свързана с недвижим имот или имат официален клон в Узбекистан и той има договор с него).
Ugly
 
Мнения: 103
Регистриран на: Съб Авг 23, 2008 8:24 pm

Re: доходи от чужбина и регистрация по ДДС

Мнениеот piper на Сря Фев 17, 2010 8:59 am

Съпругът ми е сондажен инженер. Компанията с която има договор е регистрирана в Кипър, но работата сеосъществява в Узбекистан. ( консултански услуги).
Благодаря за отзивчивостта.
piper
 
Мнения: 4
Регистриран на: Вто Фев 16, 2010 6:38 pm

Re: доходи от чужбина и регистрация по ДДС

Мнениеот Ugly на Сря Фев 17, 2010 2:18 pm

За да се отговори на въпроса Ви е от съществено значение да се определи мястото на изпълнение на съответната доставка. В зависимост от това място, по тези доставки съгласно новите промени в сила от 01.01.2010 г., за вашия съпруг ще възникне задължение за регистрация или не по ЗДДС.


Основния принцип при определяне на мястото на изпълнение на доставката на услуга, е регламентиран в чл.21, ал.1 от ЗДДС, а именно: мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност или има постоянен обект, от който се извършва доставката, а в случаите, когато няма такова място или обект - мястото на неговото постоянно или обичайно пребиваване.


В същото време, закона е предвидил и някои изключения, в които попада и вашия съпруг. Мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя (чл.21, ал.2 от ЗДДС).

В случая, ако получателя (кипърската фирма) получават доставката (консултантската услуга) под VAT номера с който са регистрирани в Кипър и тъй като те са установили независимата си икономическа дейност в Кипър, то мястото на изпълнение ще е Кипър. Тази възможност е направена така в директивата за да могат получателите (които са задължени лица да си начисляват ДДС), да го правят в страната която са установени и за да могат съответно и да ползват по-лесно данъчен кредит, ако имат право на такъв (и са регистрирани за целите на ДДС в съответната страна).

Възможно е да се позовете и на второто изречение от чл.21, ал.2, ако кипърската фирма има клон в Узбекистан, в този случай мястото на изпълнение ще е Узбекистан, но тогава кипърската фирма ще трябва да се съобрази със законодателството в Узбекистан (а това може и да не е изгодно за тях).

Най-общо ако място на изпълнение е Кипър, вашия съпруг има задължение за регистрация по чл. 97а, ал.2 от ЗДДС, тъй като съгласно тази разпоредба, на задължителна регистрация подлежат и всички данъчно задължени лица, които предоставят услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка. Регистрация по ЗДДС става не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем (авансово плащане или данъчно събитие).

Реално обаче тази регистрация няма да, промени с нищо досегашното облагане на съпруга Ви. И след регистрация по чл.97а от ЗДДС, той пак няма да начислява ДДС при доставки (към никого, включително и в България), както и няма да има право да ползва данъчен кредит. Това е видно от промяната на чл.113, ал.9 от ЗДДС, че данъчно задължените лица, които не са регистрирани по ЗДДС или са регистрирани на основание чл. 97а, ал. 1 и 2, нямат право да посочват данъка в издаваните от тях фактури. Разликата ще е, че ще има задължение при доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка трябва да издавате VIES декларация. И евентуално ако получава такива услуги от доставчици от друга държава членка да си начислява ДДС (което задължение го имаха и досега нерегистрираните данъчно задължени лица и преди промяната на закона, но сега ще го правият с протокол). Най-общо малко повече бумащина.

Тази мярка е предприета с цел предотвратяване неплащането на ДДС от получателите по тези услуги (защото при доставката и получаването на такива услуги, когато те са нерегистрирани лица е много труден контрола върху тези доставки), както и за хармонизация на българското данъчно законодателство с приетата Директива 2008/8/ЕО на Съвета от 12 февруари 2008 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на мястото на доставка на услуги. Като тези правила са в сила за целият Европейски съюз от 1 януари 2010 г.

Ако обаче място на изпълнение на доставката е Узбекистан, той няма задължение да се регистрира по ЗДДС.

За това и трябва много добре да прецените в кое изречение от чл.21, ал.2 попадате защото това е много съществено в случая.

В първия пост пишете "В момента му се търси регисртация по ДДС. имат ли основание за тази регистрация.", кой му търси тази регистрация.
Ugly
 
Мнения: 103
Регистриран на: Съб Авг 23, 2008 8:24 pm

Re: доходи от чужбина и регистрация по ДДС

Мнениеот piper на Сря Фев 17, 2010 5:19 pm

Благодаря за изчерпателния отговор.

НАП-а изискват документите за 5 год. назад и казаха че е с цел " основание за регистрация по ДДС. "
piper
 
Мнения: 4
Регистриран на: Вто Фев 16, 2010 6:38 pm

Re: доходи от чужбина и регистрация по ДДС

Мнениеот Ugly на Сря Фев 17, 2010 5:59 pm

До 31.12.2009 г. той като данъчно задължено лице предоставящо консултантски услуги в друга държава членка на данъчно задължено лице, няма задължение да се регистрира по ЗДДС (стига да не е покрил някои от задължителните условия за регистрация предвидени в чл. 96, 97, 98 или 99 от ЗДДС), тези услуги тогава попадаха в чл.21, ал.3 от ЗДДС. Оборотите по доставките на услуги по чл.21, ал.3 от ЗДДС (в сила преди 01.01.2010 г.) които вашия съпруг е имал не участват в определяне на облагаем оборот от 50 000 лв. за период от последните 12 последователни месеца изискващ се в чл.96 от ЗДДС, тъй като те не са с място на изпълнение територията на страната.

п.п. Като преди 01.01.2010 г. е все едно дали мястото на изпълнение е в Кипър или в Узбекистан, тогава се третираха по еднакъв начин тези доставки.

Задължение за регистрация има само ако предоставя услуги с място на изпълнение на територията на друга държава членка след 01.01.2010 г. (преди тази дата чл.21, ал.2 имаше съвсем друг вид и нямаше нищо общо със сегашния).
Ugly
 
Мнения: 103
Регистриран на: Съб Авг 23, 2008 8:24 pm

Re: доходи от чужбина и регистрация по ДДС

Мнениеот piper на Сря Фев 17, 2010 9:07 pm

От вашите разяснения разбрах, че е трябвало да се регистрира с влизането на закона в сила, т.е. в началото на годината.
Надявам се и проверяващите да са на същото мнение и само това да ни е пропуска.
piper
 
Мнения: 4
Регистриран на: Вто Фев 16, 2010 6:38 pm

Re: доходи от чужбина и регистрация по ДДС

Мнениеот Ugly на Чет Фев 18, 2010 12:53 pm

"От вашите разяснения разбрах, че е трябвало да се регистрира с влизането на закона в сила, т.е. в началото на годината."

Не е точно така, когато лицето е доставчик на услуга по чл. 21 ал. 2, заявлението за регистрация следва да се подаде не по-късно от 7 дни преди датата на настъпване на данъчното събитие по доставката. В случаите, когато лицето получава авансово плащане за тази доставка, заявлението за регистрация следва да се подаде не по-късно от 7 дни преди датата на получаване на плащането. Тоест ако вашия съпруг не е имал през 2010 г. такива доставки все още (или авансови плащания по такива доставки), то за него не е и възникнало задължение за регистрация по чл.97а от ЗДДС не зависимо от влизането му в сила от 01.01.2010 г.

Има едно изключение което е обвързано с влизането на закона в сила за лица които нямат доставки и авансови плащания по чл.21, ал.2 от ЗДДС през 2010 г. (но имат платени аванси по такива доставки през 2009 г., а самите доставки не са извършени през 2009 г., а ще се извършат през 2010 г.). Когато нерегистрираните данъчнозадължени лица, които са получили авансово плащане до 31.12.2009 г. за доставка с място на изпълнение на територията на друга държава членка, данъкът за която е дължим от получателя по доставката и данъчното събитие за която възниква след 01.01.2010 г., възниква задължение за подаване на заявление за регистрация по чл. 97а от закона в 7-дневен срок, считано от 01.01.2010 г. За доставката се прилага данъчният режим към датата на възникване на данъчното събитие на доставката по закона.
Ugly
 
Мнения: 103
Регистриран на: Съб Авг 23, 2008 8:24 pm

Re: доходи от чужбина и регистрация по ДДС

Мнениеот Willy на Чет Мар 10, 2011 8:36 am

They have so many kind of products with different specification. So, their customers have many kind of choices in finding products that they need. free ads |jobs|memory foam mattress
Willy
 
Мнения: 6
Регистриран на: Чет Мар 10, 2011 8:27 am

Re: доходи от чужбина и регистрация по ДДС

Мнениеот smith258tvv на Вто Апр 05, 2011 7:03 pm

I am happy to find so many useful information here in the post, we need develop more strategies in this regard, thanks for sharing.

The Krup Law Group
smith258tvv
 
Мнения: 23
Регистриран на: Вто Апр 05, 2011 6:57 pm

Напред

Върни Данъци

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта