договор за управление и контрол и самоосигуряващо се лице в

Счетоводни консултации, въпроси и отговори.

Модератори: econ.bg, gmihaylov

договор за управление и контрол и самоосигуряващо се лице в

Мнениеот kadastra на Вто Окт 27, 2009 11:02 pm

Много често се задават следните въпроси:

1.„Възможно ли е съдружник в ООД да не се осигурява“?
2. „Може ли да е самоосигуряващ се“?
3. „Задължително ли трябва да има ДУК /договор за управление и контрол/“?

Ще се опитаме да внесем яснота по тези въпроси. Първият въпрос, на който трябва да си отговорим, е „Кой подлежи на осигуряване в качеството си на съдружник?“

Според чл. 4 ал. 3 т. 2 от Кодекса за социално осигуряване
задължително осигурени са лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества.
Това означава, че ако съдружник в търговско дружество не участва в дейността на същото, то той не подлежи на задължително осигуряване. Упражняване на трудова дейност е всяко действие, което дадено лице извършва в полза на дружеството, включително и управлението му. За да може съдружник да се възползва от тази опция и да не се осигурява, трябва да не е вписан като управител при регистрацията му. Фактът, че едно лице е вписано като управител е достатъчно и задължително условие за възникване на задължение за осигуряване.

за да се информирате посетете http://www.kadastra.com
kadastra
 
Мнения: 3
Регистриран на: Вто Сеп 09, 2008 10:57 pm

Re: договор за управление и контрол и самоосигуряващо се лице в

Мнениеот Ugly на Сря Окт 28, 2009 4:11 pm

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

№ 24-28-264 от 25.05.2006 г.

ОТНОСНО: Задължителното осигуряване на лице, което е едновременно едноличен търговец и собственик на ЕООД

Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигурява (КСО) на задължително осигуряване подлежат едноличните търговци, собственици или съдружници на търговски дружества, които упражняват трудова дейност. Започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на трудова дейност се установяват с декларация, подадена в компетентната териториална дирекция на НАП и подписана от самоосигуряващото се лице в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството. Едноличен търговец в качеството си и на собственик на ЕООД, упражняващ дейност на две места, се осигурява в едното по избор, в случай че желае да се осигурява по Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина. Той формира годишния осигурителен доход от доходите си за всяка дейност поотделно, декларирани в съответните приложения и в таблица 1 и 2 на годишната данъчна декларация по чл. 41 3ОДФЛ. Собствениците на ЕООД могат да се осигуряват в дружеството по два начина:
- по договор за управление и контрол - осигуряването е за всички осигурени социални рискове на основание чл. 4, ал. 1, т. 7 КСО върху възнаграждение, не по-малко от минималния месечен осигурителен доход и не повече от максималния размер за основните икономически дейности и квалификационни групи професии. Те не извършват годишно изравняване на осигурителния доход;
- като самоосигуряващи се лица - осигуряването е по чл. 4, ал. 3, т. 2 КСО и чл. 1 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина. Осигурителните вноски са върху месечен доход между минималния и максималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на ДОО за всяка календарна година. Ако получават възнаграждение за положения личен труд в дружеството, определят окончателен размер на годишен осигурителен доход по реда на чл. 6, ал. 8 КСО с годишната данъчна декларация по чл. 41 ЗОДФЛ.

Изпълнителен директор
на НАП: (п)
(М. Мургина)


Писмо № 91-01-95 от 3.04.2002 г. относно осигуряване при различни видове договори за управление

При извършване на ревизии на търговски дружества и еднолични търговци е необходимо да се съобразяват следните обстоятелства:

1. С влизането в сила на Кодекса за задължително обществено осигуряване, считано от 1.01.2000 г. изпълнителите по договори за управление на търговски дружества, независимо от вида на самото търговско дружество или на неговия собственик, следва задължително да се осигуряват за всички осигурени социални рискове (чл. 4, ал. 1, т. 6 от КЗОО).

Договор за управление е този договор, с който се предава управлението на едно предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, а управителят се задължава срещу определено възнаграждение да постигне конкретни стопански резултати в рамките на договорения срок (респективно - безсрочно). Този вид управление включва формирането и изразяването волята на самото търговско дружество.

Такъв договор може да бъде сключен въз основа решение на Съвет на директорите, като се възложи на един или няколко от неговите членове - изпълнителни директори, управлението на дружеството. Изпълнителният директор, респективно - управителят, не може да делегира възложените му по този ред правомощия на друго лице.

Такъв договор се счита за сключен и само по силата на съдебно решение, в което съответното лице е посочено като управител - срещу заплащане на възнаграждение.

Ако обаче възнаграждение не е получавано, а управителят е и съдружник в дружеството, респективно - негов едноличен собственик, осигуряването се осъществява по реда на чл. 4, ал. 3, т. 2 от Кодекса за задължително обществено осигуряване. В тези случаи достатъчно условие, за да възникне задължението за осигуряване, е упражняването на трудова дейност.
.
.

ПИСМО ИЗХ. № 26-1564-1 ОТ 01.07.2005 Г. НА НОИ ОТНОСНО: ОСИГУРЯВАНЕТО НА УПРАВИТЕЛ НА ООД, С КОГОТО ДРУЖЕСТВОТО НЯМА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

.
.
От данните в молбата е видно, че договор за управление с лицето няма сключен, а същият е вписан за управител в съдебното решение.

Договор за управление се счита за сключен и само по силата на съдебно решение, в което съответното лице е посочено като управител - срещу заплащане на възнаграждение.

Във Вашия случай, като се има предвид гореизложеното, управителите на търговското дружество - ООД, подлежат на осигуряване за всички осигурителни случаи след изплащане на възнаграждение по договора за управление.
.
.


Интересно, ако няма сключен възмезден договор за управление и контрол, и лицето не упражнява трудова дейност в дружеството, на какво основание ще възникне осигуряване, независимо от това, че е вписан като управител.
Ugly
 
Мнения: 103
Регистриран на: Съб Авг 23, 2008 8:24 pm

Re: договор за управление и контрол и самоосигуряващо се лице в

Мнениеот Business_woman на Пон Апр 04, 2011 4:43 pm

да като се замисля наистина няма да има на какво основание да възникне...
Business_woman
 
Мнения: 5
Регистриран на: Пон Апр 04, 2011 3:59 pm

Re: договор за управление и контрол и самоосигуряващо се лице в

Мнениеот smith258tvv на Вто Апр 05, 2011 7:13 pm

Post is nicely written and it contains many good things for me. I am glad to find your impressive way of writing the post. Now it become easy for me to understand and implement the concept. Thanks for sharing the post.
The Krup Law Group
smith258tvv
 
Мнения: 23
Регистриран на: Вто Апр 05, 2011 6:57 pm


Върни Счетоводство

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта