Връзки
Информация за пазарите в развиващите се страни.
Пълна гама професионално хотелско и кухненско оборудване.
Производител на вина и високоалкохолни напитки за износ и вътрешен пазар.
Недвижими имоти.
Издателски комплекс. Едно от най-големите издателства за професионална литература в България.
Новини и българска музика.
Пластмасови изделия за бита, промишлеността, селското стопанство, транспорта и строителството.
Верига кина в София. Възможност за онлайн резервация на билети.
Информация за дейността на институцията.
Официална страница на организацията.
Търговският наръчник е изготвен от Американското посолство в София и разпространен от Бюрото за икономика и бизнес през юли 1999 г. за финансовата 2000 г.
Документът, който е част от Националния доклад за човешкото развитие 1999 г., предоставя данни за регионите в България, които са необходими за изчисляването на индекса.
Доклад, изготвен от отдела за човешко развитие за Европа и Централна Азия към Световната банка, 7 юни 1999 г.
Съдържа мета-данни и информация за практиката на разпространение на данни предоставени от страните участнички в Специалния стандарт за разпространение на данни; мета-данни, информация за практиката на разпространение на данни и планове за подобряване ..
Консултантска компания за подбор и управление на човешки ресурси.
Компания за международен контейнерен транспорт за цял свят.
Насърчава местните дейности и предприемачи.
Софтуерни решения за бизнеса. Над 20 интегрирани модула за бизнес и счетоводство. Софтуер за потребители от потребители.
Фирмата предлага програмен продукт за работна заплата и личен състав "TERES", която обхваща всички функции за автоматизирана обработка на информацията по персонала.
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив