Консултираме ценовите решения на производствени и търговски предприятия.
Митническа агенция МИЕЛСПЕД
БАКР е независима частна компания - е лидер в опредялянето на кредитен рейтинг на български компании, финансови институции и общини.P
Българска агенция за инвестиции е правителствена агенция, която сътрудничи и подпомага инвеститорите в България
Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия.
Държавен контролен орган по спазване на трудовото законодателство.
Изпълнителна агенция към Министерството на транспорта и съобщенията.
Център за насърчаване и стимулиране на малкият и среден бизнес.
Услуги в сферата на икономиката. Изпълнителна агенция към Министерството на икономиката и енергетиката.
Дирекция при Държавната агенция по метрология и технически надзор.
Корабно агентиране, спедиция.
Държавна администрация към Министерство на околната среда и водите.
Частна агенция по вземанията.
Дейности, свързани с подкрепа развитието на информационното общество, включително промоция, популяризация, информационни конференции, обучение, семинари и маркетинг с цел...
АРИР - Стара Загора е сдружение с идеална цел, създадено за да подпомага малките и средни фирми.
ИАЛВ осъществява контрол по спазването на изискванията на Закона за виното и спиртните напитки.
Детска модна агенция.
Административно териториално звено, пряко подчинено на Министерството на околната среда и водите.
Служба при Министерството на вътрешните работи.
Националната агенция за кредитен рейтинг присъжда кредитни рейтинги на фирми.
Държавен орган при Министерството на финансите.
Единен орган за контрол на безопасността и качеството на храните в Република България.
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив