Ме­тод за изоб­ра­зи­тел­но пред­с­та­вя­не на раз­г­ла­ся­ва­на­та сто­ка, ка­то й се при­да­ват чо­веш­ки чер­ти или по­ве­де­ние. Из­пол­з­ва се за рекл. въз­дейс­т­вие вър­ху по-нев­зис­ка­тел­на, чес­то ог­ра­ни­че­на ауди­то­рия. На­ми­ра го­ля­мо при­ло­же­ние при рек­ла­ми­ра­не­то на сто­ки и ус­лу­ги за де­ца или под­рас­т­ва­щи (къ­де­то и въз­дейс­т­ви­е­то на ме­то­да е най-сил­но) и на хра­ни­тел­ни сто­ки.

А. се из­пол­з­ва и ко­га­то пот­ре­би­тел­с­ки­те мо­ти­ви са сла­би или приз­на­ци­те на сто­ка­та я пос­та­вят под общ зна­ме­на­тел с кон­ку­рен­т­ни­те из­де­лия, вмес­то да я от­ли­ча­ват от тях. Чес­то рекл. текст при "очо­ве­че­на­та" сто­ка се пред­с­та­вя ка­то мо­но­лог от пър­во ли­це, а дейс­т­ви­е­то се раз­г­ръ­ща в се­рия от ри­сун­ки - обик­но­ве­но с ху­мо­рис­ти­чен еле­мент.

Реклама и насърчаване на продажбите; проф. Доганов, доц. Дуранкев; С-я; 1995

 

Предложи
корпоративна публикация
Валутни курсове
капиталов пазар
Купува Продава БНБ
EUR1.9560 1.9560 1.9558
USD1.5915 1.5924 1.7374
GBP2.4796 2.4887 2.2067
от 15:43 06 Юни 2019 повече »
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Резултати | Архив
Петя Аврамова: "Струма" през Кресна ще се строи по старото трасе и с европари България ще построи участъка от магистрала "Струма" през Кресненското дефиле по предварително избраното трасе и с европейски средства, каза днес в...