Връзки
Независим Строителен надзор в проектирането и строителството.
Интериор, мебели, дизайн, архитектура.
Строителна организация за изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадни води, помпени станции, водохващания, канализации, топлопроводи, язовири, шламохранилища; инженерингова дейност.
Национална информационна система за архитектура, строителство, благоустройство и строителна промишленост.
Проектиране и строителство.
Фирмата извършва инженерингова дейност и изпълнява енергийни проекти в цял свят.
Мостове от напрегнат стоманобетон.
Проектиране и изграждане на обекти със специфична архитектура. Проектиране и оборудване на фабрики. Фирмата търси партньори, клиенти, инвеститори, инвестиционни фондове, агенции и банки.
Топло- и хидроизолация на тръбопроводи, плоски покриви, подземни съоръжения, водни резервоари, хладилни камери на промишлени и обществени обекти.
Проектиране и строителство, комплексно изграждане, оборудване и обзавеждане.
Сухо строителство и интериорен дизайн на жилищни, обществени и промишлени сгради.
Инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания на строителни площадки.
Проектиране и строителство на жилища, промишлени сгради, хидро съоръжения.
Проектантско Ателие: Архитектура, Конструкции, Инсталации.
Информация за водоснабдяването, съоръженията, и инвестициите на Дружеството.
Строително и машинно проектиране. Узаконяване на жилищни и промишлени сгради и съоръжения , метални и стоманобетонни конструкции.
Комплексно архитектурно и инженерно проектиране, тримерна визуализация и анимация.
Проектант електрически системи, инсталации и задвижвания.
Строителство, ремонти, ВиК, отопление, хидроизолации, окачени тавани.
Търговия; Инженеринг; Строителство; Архитектура;
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив