Връзки
Пълен инструментариум за достъп до най-новата и най-богатата статистическа информация за ЕС и евро-зоната, както и за страните кандидатки, потребителски удобна и ефикасна навигация, он-лайн услуги.
Статистически портал за България. База данни с официални показатели за икономиката на България, категоризирани според общата система за разпространение на данни на МВФ; удобни за потребителите таблици и графики; връзки към източници и мета-данни; новини;
Асфалтиране на малки и големи площи. Доставка на асфалт. Полагане на асфалтова настилка. Ремонт на пътища и улици. Паваж. Фугиране на пукнатини. Изкопи. Насипи. Техника под наем - 0877063232 www.stanilov.alle.bg
САТО е фирма за рециклиране на тонер касети, продажба на съвместими такива, сервиз на принтери и МФУ и продажба на офис консумативи
Надеждност, бързина и възможност за промени и напасване към конкретните задачи. Това са три от най-важните изисквания, на които трябва да отговаря една складова програма. Заповядайте на нашия сайт и разгледайте внимателно това, което сме ви приготвили за
Преглед и извличане на данни и метаданни от LABORSTA, база данни по статистика на труда поддържана от Международната организация по труда (ILO). Он-лайн данни за повече от 200 страни и територии.
База данни за повече от 200 страни и територии, от 1985 г. насам. Поддържа се от Световната организация по туризма.
Безплатен достъп до данни от 207 страни.Поддържа се от Световната банка.
Многоезични бази данни с международна статистика на селското стопанство в следните области: производство, търговия, продуктови баланси, торове и пестициди, използване на земята и напояване, горски продукти, рибни продукти, селскостопански машини и др. Под
Бази данни, създавани по време на подготовката на “Световен икономически преглед”, излизащ два пъти годишно. Поддържат се от МВФ.
Статистическата секция съдържа последни макроиндикатори и актуални икономически данни за 18 страни от региона. Поддържа се от CE-Research LLP.
База данни за входящи и изходящи потоци и наличности на преки чужди инвестиции за 196 страни в интерактивен формат. Поддържа се от Конференция за търговия и развитие на ООН (UNCTAD).
База данни по страни, поддържана от Deutsche Bank Research.
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив