Асоциация на банките в България.
Неправителствена организация.
Услуги в сферата на ИТ. Порталът за информационни технолигии, провежда търгове за ИТ проекти.
Услуги в областта на строителството. Камара на Строителите в България.
Вносител и търговия на лекарствени средства и консумативи.
Услуги в областта на строителството.Производство на храни на зърнена основа.
Лозарство и винарство.
Услуги в областта на преработването на плодове и зеленчуци.
Асоциация на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България.
Услуги в областта на логистиката. Българска асоциация за спедиция, транспорт и логистика
Българска асоциация на вещите лица и експертите.
Браншова организация.
Неправителствената организация на туристическия бизнес от Северното Черноморие.
Единствен пълноправен представител на FIDIC за България.
Браншово сдружение на рибопроизводителите от цялата страна.
Браншова организация на ИКТ бизнеса.
Браншова организация.
Браншова организация.
Представителна организация в сферата на пожарната и аварийна безопасност.
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив