Ветеринарно споразумение между правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство Йордания

МЗГ

Държавен вестник брой: 28

Година: 2004

Орган на издаване: МЗГ

Дата на обнародване: 06.04.2004

Правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство Йордания, наричани по-нататък "договарящи се страни", ръководени от желанието да развиват връзките и сътрудничеството между тях в областта на ветеринарната медицина, и по-специално в областта на профилактичната дейност при контрола на заразните болести и на тяхното разпространение, се споразумяха за следното:

Член 1

С цел да се предотврати разпространението на заразни болести и с цел контрол на търговията с храни от животински произход на териториите на България и Йордания договарящите се страни си оказват съдействие по контрола на износа, вноса и транзита на животни, храни и материали от животински произход.

Член 2

Компетентните власти на договарящите се страни трябва да подготвят всички необходими споразумения по условията за износ, внос и транзит на животни, храни и материали от животински произход.

Член 3

1. Компетентни власти на договарящите се страни се споразумяха за следното:
 • да предоставят реципрочна и незабавна информация за всички огнища на болести, включени в Списък А на Международния кодекс по здравеопазване на животните на Международното бюро по епизоотиите (МБЕ), и на болести, възникнали на териториите на договарящите се страни за първи път или появили се наново след няколко години отсъствие;
  • информацията за огнищата на гореспоменатите болести трябва да съдържа данни за видовете и броя на заразените животни, географското разположение на огнищата, използваните методи за диагностика и предпазните мерки за ликвидиране на огнищата; в случай на шап освен тази информация трябва да се съобщава и типът на изолирания вирус;
  • в случай на заразна болест договарящите се страни периодично се информират взаимно за разпространението на болестта и мерките за окончателното й ограничаване и ликвидиране;
  • по молба на една от договарящите се страни те се информират взаимно за болестите по Списък Б от Кодекса на МБЕ.
   2. В случай че някоя от болестите, споменати в чл.3, параграф 1, се появи на територията на една от договарящите се страни, двете договарящи се страни си оказват взаимна помощ при диагностиката на заболяването и при желание осигуряват съдействие при изолиране причинителите на заболяването.
   3. Компетентните власти на договарящите се страни системно разменят месечни данни за заразните заболявания, установени на територията на двете държави.
   4. Компетентните власти осигуряват реципрочна информация по условията за вноса на животни, храни и материали от животински произход и отпадъци от животински произход, включително и при евентуални промени и допълнения. Ветеринарните сертификати се издават на езиците на договарящите се страни и на английски език. 5. Йорданската страна разчита на помощ от страна на българската страна по отношение повишаване диагностичните способности на ветеринарните лаборатории в Йордания.

   Член 4

   Компетентните власти на договарящите се страни осигуряват реципрочна информация за новите достижения в областта на ветеринарната медицина и тяхното използване за предотвратяване и контролиране на инфекциозните, паразитните и другите болести по животните.

   Член 5

   Договарящите се страни си съдействат в научноизследователската дейност в областта на ветеринарната медицина чрез обмен на знания и опит в областта на ветеринарното обучение и следдипломната квалификация чрез:
  • обмен на експерти и научни работници;
  • съдействие между ветеринарните научни институти и диагностични лаборатории;
  • обмен на публикации и списания в областта на ветеринарната медицина;
  • реципрочна информация на срещи на експерти и обмен на ветеринарно законодателство.
  • Член 6

   Договарящите се страни възлагат контрола за изпълнението на разпоредбите на това споразумение на Националната ветеринарномедицинска служба към Министерството на земеделието и горите на Република България и на отдел "Ветеринарна защита" към Министерството на земеделието на Хашемитско кралство Йордания.

   Член 7

   Обменът на данни, специализирани списания и ветеринарни публикации е безплатен.

   Член 8

   При необходимост представителите на ветеринарните власти на двете договарящи се страни се срещат пряко и обменят необходимата информация. При решаване на сложни проблеми на експертно ниво те могат да организират индивидуални срещи и консултации. Спорните въпроси относно изпълнението на това споразумение се решават чрез разговори между компетентните власти на договарящите се страни, които могат да предприемат специални мерки.

   Член 9

   Това споразумение се сключва за срок пет години. То влиза в сила на тридесетия ден от получаването на втората от нотите, с които двете договарящи се страни взаимно се уведомяват по дипломатически път, че са изпълнили вътрешноправните си процедури за влизането в сила на споразумението. Неговото действие се продължава автоматично за нов петгодишен период, ако някоя от договарящите се страни не уведоми другата страна с 6-месечно писмено предизвестие за намерението си да го прекрати.

   Изготвено в София на 24 септември 2003 г. в два оригинални екземпляра, всеки от които е на български, арабски и английски език, като всички текстове имат еднаква сила. В случай на различия в тълкуването меродавен е английският текст.

   Зa правителството
   на Република
   България:
   Мехмед Дикме,
   министър
   на земеделието
   и горите

   За правителството
   на Хашемитско
   кралство Йордания:
   Фарук Ал-Хадиди,
   генерален секретар
   на Министерството
   на промишлеността
   и търговията

 • Предложи
  корпоративна публикация
  SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
  Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
  Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
  Резултати | Архив