Сло­вес­но или об­раз­но оз­на­ча­ва­не на да­де­на сто­ка или на ней­ни­те ха­рак­те­рис­ти­ки (ка­то свет­ло пи­во, бя­ло браш­но, шун­ка, на­де­ни­ца), ко­е­то по­ра­ди твър­де об­щия си ха­рак­тер не мо­же да бъ­де пред­мет на ин­дус­т­ри­а­л­но­то пра­во.

По­ра­ди сла­ба рек­ла­ма и неп­ра­вил­на мар­ке­тин­го­ва так­ти­ка ня­кои тър­гов­с­ки мар­ки и на­и­ме­но­ва­ния за про­и­з­ход мо­гат да се пре­вър­нат в об­щоп­ри­е­ти оз­на­че­ния за да­де­на ка­те­го­рия сто­ки и мар­коп­ри­те­жа­те­лят да за­гу­би из­к­лю­чи­тел­но­то пра­во вър­ху тях. То­га­ва те­зи търг. мар­ки и на­и­ме­но­ва­ния за про­и­з­ход под­ле­жат на ану­ли­ра­не: най-из­вес­т­ни са слу­ча­и­те с мар­ки­те "тер­мос" (на "Аме­ри­кън тер­мос към­па­ни"), "це­ло­фан" (на "Дю­пон дыо Не­мур"), "елек­т­ро­лукс", "ли­зол", "ли­но­ле­ум", "ва­зе­лин" и др., с ука­за­ни­е­то за про­и­з­ход "ви­е­н­с­ки шни­цел" и др.

Реклама и насърчаване на продажбите; проф. Доганов, доц. Дуранкев; С-я; 1995

 

Предложи
корпоративна публикация
Валутни курсове
капиталов пазар
Купува Продава БНБ
EUR1.9560 1.9560 1.9558
USD1.5915 1.5924 1.7374
GBP2.4796 2.4887 2.2067
от 15:43 06 Юни 2019 повече »
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Резултати | Архив
Тръмп: Срещата на Г-7 вероятно ще се проведе след изборите в САЩ Американският президент Доналд Тръмп отложи за пореден път срещата на върха на Групата на седемте най-развити страни в света за след...