България ще се включи в потребителския индекс на стоките, предлагани в ЕС
» КЪМ СТАТИЯТА
1 от 5
Инициативата доведе до формирането на ефективна система за потребителска защита в конкретна област, заяви Дамян Лазаров, председател на КЗП
Инициативата доведе до формирането на ефективна система за потребителска защита в конкретна област, заяви Дамян Лазаров, председател на КЗП