Пускат юбилейни марка, плик и печат по повод 130-годишнината от Освобождението
» КЪМ СТАТИЯТА
2 от 3
Пощенска марка, илюстрован плик и печат, издадени от ДАИТС и посветени на 130-годишнината от подписването на Санстефанския мирен договор и Освобождението на България.
Пощенска марка, илюстрован плик и печат, издадени от ДАИТС и посветени на 130-годишнината от подписването на Санстефанския мирен договор и Освобождението на България.