10 гениални бизнес ходa
» КЪМ СТАТИЯТА
9 от 10

 

Porsche придобива почти всички акции на Volkswagen през 2006 г., което носи на компяната печалби в разме на 30-40 млрд. долара. Въпросните пари идват благодарение създаденото високо търсене на акциите на VW, което увеличава значително цената им. Този ефект дори за кратко превръща немската компания в най-скъпата в света по данни на сп. Икономист.

Снимка: Porsche

 

Porsche придобива почти всички акции на Volkswagen през 2006 г., което носи на компяната печалби в разме на 30-40 млрд. долара. Въпросните пари идват благодарение създаденото високо търсене на акциите на VW, което увеличава значително цената им. Този ефект дори за кратко превръща немската компания в най-скъпата в света по данни на сп. Икономист.