Рекл. съ­о­б­ще­ние под фор­ма­та на по­щен­с­ки щем­пел, с кой­то се клей­мо­ват (под­пе­чат­ват ма­шин­но) по­щен­с­ки прат­ки. В Бъл­га­рия Г.р. се из­пол­з­ват от по­щен­с­ка­та ад­ми­нис­т­ра­ция за про­па­ган­ди­ра­не на важ­ни об­щес­т­ве­но­по­ли­ти­чес­ки, сто­пан­с­ки, кул­тур­ни, спор­т­ни и др. съ­би­тия с меж­ду­нар. или на­ци­о­нал­но зна­че­ние. При­ло­же­ни­е­то им за чис­то рекл. це­ли е ог­ра­ни­че­но - напр. за еже­год­ни­те меж­ду­нар. па­на­и­ри в Плов­див, Све­тов­но­то лов­но из­ло­же­ние (1981) и др. В мно­го стра­ни и фир­ми­те имат пра­во да упот­ре­бя­ват мар­ки­ра­щи апа­ра­ти и да из­вър­ш­ват соб­с­т­ве­на рек­ла­ма чрез рекл. грив­ни.

Реклама и насърчаване на продажбите; проф. Доганов, доц. Дуранкев; С-я; 1995

 

Предложи
корпоративна публикация
Валутни курсове
капиталов пазар
Купува Продава БНБ
EUR1.9560 1.9560 1.9558
USD1.5915 1.5924 1.7374
GBP2.4796 2.4887 2.2067
от 15:43 06 Юни 2019 повече »
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Резултати | Архив
КЗП: България е една от най-активните държави в системата за бърз обмен на информация за опасни стоки На общоевропейско ниво най-опасните стоки са детските играчки, автомобилите и стоките за отглеждането на децата. За България детските дрехи са...