Декларация за основните приоритети на 40-ото Народно събрание на Република България

НС

Държавен вестник брой: 59

Година: 2005

Орган на издаване: НС

Дата на обнародване: 20.07.2005

Ние, народните представители в 40-ото Народно събрание на Република България,
като подчертаваме значението на:
- своевременното изпълнение на поетите ангажименти в Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз и успешното приключване на процеса на европейска и евроатлантическа интеграция;
- поддържането на финансова стабилност и постигането на ускорено икономическо развитие с цел по-висок стандарт и по-добро качество на живот на българските граждани, съответстващи на принципите на европейската социална политика;
- укрепването на външната и вътрешната сигурност на Република България;
- върховенството на закона;
като отбелязваме, че:
- съществува изоставане в определени области на присъединителния процес;
- има необходимост да бъдат предприети по-решителни мерки по отношение на правосъдие и вътрешни работи, земеделие, околна среда, дружествено право, свободно предоставяне на услуги;
- са налице остри проблеми на българските граждани по отношение на заетостта, доходите, здравеопазването и образованието;
- българската икономика е изправена пред сериозни предизвикателства, свързани с производителността, конкурентоспособността и необходимата информираност на икономическите субекти за изискванията на европейския пазар,
заявяваме нашата воля за осъществяване на следните приоритети:
1. Членство на Република България в Европейския съюз от 1 януари 2007 г. и пълноценно участие в работата на институциите на Съюза; приемане с предимство на законите, свързани с европейската интеграция въз основа на актуализирана законодателна програма.
2. Ускорено провеждане на съдебната реформа с цел гарантиране на бързо, прозрачно и справедливо правораздаване, включително и чрез възможни промени в Конституцията на Република България в рамките на правомощията на обикновено Народно събрание; ефективна борба с корупцията и престъпността.
3. Създаване на стабилна и благоприятна законодателна рамка, стимулираща устойчивото икономическо развитие и инвестициите.
4. Утвърждаване на социален модел, гарантиращ достъпни за всеки и качествени здравеопазване и образование, нарастване на доходите и повишаване на качеството на живот.
5. Пълноценно интегриране на различните социални и етнически групи в българското общество и постепенно преодоляване на демографската криза.
6. Приемане на ново законодателство или изменение на действащите закони за гарантиране на честен и демократичен изборен процес.

Декларацията е приета от ХL Народно събрание на 14 юли 2005 г. и е подпечатана с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:
Георги Пирински

Предложи
корпоративна публикация
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Резултати | Архив