Тер­мин в до­го­вор­на­та прак­ти­ка на рекл. па­зар за от­би­ва вър­ху стой­ност­та на по­ръч­ки­те по­ра­ди не­и­з­пъл­не­ние на до­го­вор­ни­те ус­ло­вия: за­къс­не­ние при дос­тав­ка­та, пов­ре­ди при по­лу­ча­ва­не­то и др. Напр. за из­ра­бот­ка на рекл. прос­пек­ти в три­ме­се­чен срок се пред­виж­да обик­но­ве­но Д. от 5% за вся­ка сед­ми­ца за­къс­не­ние.

Реклама и насърчаване на продажбите; проф. Доганов, доц. Дуранкев; С-я; 1995

 

Предложи
корпоративна публикация
Валутни курсове
капиталов пазар
Купува Продава БНБ
EUR1.9560 1.9560 1.9558
USD1.5915 1.5924 1.7374
GBP2.4796 2.4887 2.2067
от 15:43 06 Юни 2019 повече »
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Резултати | Архив
КЗП: България е една от най-активните държави в системата за бърз обмен на информация за опасни стоки На общоевропейско ниво най-опасните стоки са детските играчки, автомобилите и стоките за отглеждането на децата. За България детските дрехи са...