Произвежда плътен добавъчен материал, бетон и строителни разтвори, поддържа инфраструктурата, извършва транспортни услуги и услуги със строителна механизация.
Строителни материали.
Добив и обработка на варовикови декоративни скали по открит и подземен способ.
Една от първите частни български компании на пазара за горещо и студено валцувана стомана.
Проектиране, производство и внедряване на системи за управление, реконструкция и модернизация на съществуващи системи за управление в областта на промишленото производство.
Добив и преработка на инертни материали. Кораборемонт, превоз на насипни товари по река Дунав.
Научни изследвания.
Производство на цинков оксид.
Добив и производство на каменно трошени фракции за бетон, асфалтови покрития, пътни основи скални насипи.
Дърва за огрев.
Дърводобив, производство и търговия с дървен материал.
Добив на инертни материали.
Добив, преработка и продажба на инертни материали.
Поддръжка и експлоатация на газоразпределителна мрежа. Разпределение и доставка на природен газ.
Добив и обогатяване на каолинови глини и кварцови пясъци по открит способ.
Инертни материали.
Добив и производство на инертни материали, вар и строителни изделия, пласмент и търговия.
Изследователски и консултантски услуги в областта на енергетиката и въгледобива.
Добив и преработка на природен гипс.
Производство и продажба на еко пелети за отопление. Продажба на горелки, камини, котли и отоплителни системи.
Производство и продажба на вар и варовикови продукти.
Добив и преработка на нерудни, кариерни материали, минерални суровини, производство - строителни материали, елементи, конструкции.
Добив и производство на скално облицовъчни материали.
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив