Изработка на хидравлични маркучи с накрайници Варна. Хидравлични елементи и компоненти, маркучи с друго приложение и пневматични връзки.
Консултантски услуги и проектиране при търсене, проучване, добив и преработка на подземни богатства
Производство на екобрикети за отопление, разпалка и дървени въглища за скара и барбекю.
Разработва кариера Дионисо. Кариерата е в непосредствена близост до с. Върбешница, обл. Враца.
Национал 7 е с предмет на дейност производство и продажба на дървесни еко пелети в страната и чужбина.
Изработка на надгробни паметници, облицовки от мрамор и гранит, стъпала, первази плотове и др.
Добив и преработка на индустриални минерални суровини по открит и подземен способ- кварцови пясъци, пегматити и фелдшпати, огнеупорни глини, флуорит, кварц, азбест.
Добив и преработка на оловно-цинкови руди.
Добив и преработка на въглища, руди и нерудни суровини.
Добив, преработка, реализация на инертни материали и корабен транспорт по река Дунав.
Добив на инертни материали; кораборемонтни услуги; пристанищна товаро-разтоварна дейност.
Добив и обогатяване на медни и медно-пиритни руди и биохимично извличане на мед.
Производство на еко брикети.
Закупуване, съхраняване, смесване и дистрибуция на втечнени въглеводородни газове.
Продукти и услуги в сферата на ски-индустрията, строителна и комунална техника.
Произвежда плътен добавъчен материал, бетон и строителни разтвори, поддържа инфраструктурата, извършва транспортни услуги и услуги със строителна механизация.
Дърва за огрев.
Дърводобив, производство и търговия с дървен материал.
Добив, преработка и продажба на инертни материали.
Поддръжка и експлоатация на газоразпределителна мрежа. Разпределение и доставка на природен газ.
Добив и преработка на нерудни, кариерни материали, минерални суровини, производство - строителни материали, елементи, конструкции.
Приемник на създаденото през 1968 г. ДСО 'Инертни материали' Стара Загора.
Добив и преработка на дървен материал.
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив