лицензирана фирма за осъществяване на технически надзор на газови съоръжения
Фирмено ипотечно кредитиране.
Административно, правно и информационно обслужване на физически и юридически лица.
Административно, правно и информационно обслужване на физически и юридически лица.
Административно, правно и информационно обслужване на физически и юридически лица.
Услуги с правен, технически и обществен характер, предоставени от общинската администрация.
Административно, правно и информационно обслужване на физически и юридически лица.
Административно, правно и информационно обслужване на физически и юридически лица.
Местно самоуправление. Административно, правно и информационно обслужване на физически и юридически лица.
Изпълнение на делегирани държавни функции по обслужване на населението и осъществяване на местното самоуправление в областта на: образование, култура и социални дейности
Административно-правно и иинформационно обслужване на физически и юридически лица.
Предоставяне на административни услуги. Разработване и управление на проекти.
Административни, правни и информационни услуги за граждани и организации.
Общински съвет.
Търговско-промишлена палата - Стара Загора е независимо сдружение на фирми от регион Стара Загора, създадено с цел да подпомага и насърчава стопанската им дейност и да...
Българския офис на Корейската правителствена агенция за насърчаване на бизнеса и инвестициите /КОТРА/.
Услуги в сферата на ИТ. Съюзът по автоматика и информатика "Джон Атанасов" (САИ) е творческо-професионално сдружение с идеална цел.
Услуги в областта на строителството. Камара на Строителите в България.
Вносител и търговия на лекарствени средства и консумативи.
Услуги в областта на строителството.Производство на храни на зърнена основа.
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив