Връзки
Указания и образци на фирмена документация по здравословни и безопасни условия на труд.
Кредитна линия на ЕС/ЕБВР за финансиране на проекти за енергийна ефективност в индустрията
Мониторинг на статуса на жените-военннослужещи в българската армия-проект финансиран от ЕС.
Информационен център на Европейския съюз.
Консултантска компания, предлагаща разработване на проекти по ФАР и САПАРД.
Бюрото на програма Медиа на Европейския Съюз в София.
Обединява хора с активно отношение към евроинтеграционния процес.
Атлас България - Европа. Информация за процеса на присъединяване на България към ЕС.
Отпуска средства за проекти, свързани със земеделието и развитието на селскостопанските райони.
Финансира големи проекти, свързани с околната среда и инфраструктурата.
Европейска интеграция, евро, конкурси, програми, финансиране от ЕС.
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив