Сис­те­ма от на­чи­на­ния, из­вър­ш­ва­ни от фир­ма­та при из­нос на сто­ки или ус­лу­ги на вън­ш­ни па­за­ри. Еле­мен­ти­те на мар­ке­тин­го­ва­та по­ли­ти­ка на фир­ма­та (вж. Мар­ке­тинг-микс) - мар­ке­тин­го­во про­у­ч­ва­не, про­у­ч­ва­не на ко­нюн­к­ту­ра­та  и рекл. па­зар, на­сър­ча­ва­не на про­даж­би­те, це­но­ва по­ли­ти­ка, усъ­вър­шен­с­т­ва­не на ка­на­ли­те на ре­а­ли­за­ция, рек­ла­ма и ПР, се на­гаж­дат към ес­тес­т­во­то и спе­ци­фи­ка­та на от­дел­ни­те из­нос­ни па­за­ри.

Реклама и насърчаване на продажбите; проф. Доганов, доц. Дуранкев; С-я; 1995

 

Предложи
корпоративна публикация
Валутни курсове
капиталов пазар
Купува Продава БНБ
EUR1.9560 1.9560 1.9558
USD1.5915 1.5924 1.7374
GBP2.4796 2.4887 2.2067
от 15:43 06 Юни 2019 повече »
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Резултати | Архив
Горанов: Правителството не обмисля оставка Правителството не обмисля оставка, обяви в Пловдив финансовият министър Владислав Горанов. Той обясни, че ГЕРБ няма да подаде оставка, докато не...