1) Дей­ност, свър­за­на с из­вър­ш­ва­не­то на зад­г­ра­нич­на рек­ла­ма и про­па­ган­да на пред­наз­на­че­на­та за из­нос сто­ко­ва про­дук­ция, на ней­ни­те търг. мар­ки и на са­ми­те про­и­з­во­ди­те­ли и из­но­си­те­ли. При държ. мо­но­пол вър­ху вън­ш­на­та тър­го­вия са­мо спе­ци­а­л­но оп­ра­во­мо­ще­ни рекл. аген­ции и вън­ш­но­тър­гов­с­ки пред­п­ри­я­тия из­вър­ш­ват Е.р.

2) В ан­г­ло­е­зич­ни­те стра­ни Е.р. тер­ми­но­ло­гич­но е рав­ноз­нач­на на меж­ду­на­род­на рек­ла­ма.

Реклама и насърчаване на продажбите; проф. Доганов, доц. Дуранкев; С-я; 1995

 

Предложи
корпоративна публикация
Валутни курсове
капиталов пазар
Купува Продава БНБ
EUR1.9560 1.9560 1.9558
USD1.5915 1.5924 1.7374
GBP2.4796 2.4887 2.2067
от 15:43 06 Юни 2019 повече »
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Резултати | Архив
Горанов: Правителството не обмисля оставка Правителството не обмисля оставка, обяви в Пловдив финансовият министър Владислав Горанов. Той обясни, че ГЕРБ няма да подаде оставка, докато не...