Пред­мет, по­ка­зан ка­то част от му­зей­на сбир­ка, из­лож­ба или па­на­ир. Е. са ори­ги­нал­ни ве­щи (оръ­дия или пред­ме­ти на тру­да, худ. или ис­то­ри­чес­ки цен­нос­ти) или тех­ни­те ко­пия, мо­де­ли, ма­ке­ти, фо­тог­ра­фии и др. При под­реж­да­не­то на Е. не се из­хож­да от вън­ш­ни бе­ле­зи, а от тях­на­та вза­и­мов­ръз­ка и от зна­чи­мост­та и връз­ка­та им с да­де­на те­ма. Е., ко­и­то се из­ла­гат на меж­ду­нар. па­на­и­ри и из­лож­би, пол­з­ват пре­дим­с­т­ва и об­лек­че­ния (мит­ни­чес­ки, фис­кал­ни, пре­воз­ни) в стра­ни­те, под­пи­са­ли Брюк­сел­с­ка­та кон­вен­ция (1961) и кон­вен­ци­я­та по кар­не­та АТА за вре­ме­нен из­нос от 1961.

Реклама и насърчаване на продажбите; проф. Доганов, доц. Дуранкев; С-я; 1995

Предложи
корпоративна публикация
Валутни курсове
капиталов пазар
Купува Продава БНБ
EUR1.9560 1.9560 1.9558
USD1.5915 1.5924 1.7374
GBP2.4796 2.4887 2.2067
от 15:43 06 Юни 2019 повече »
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Резултати | Архив
Горанов: Правителството не обмисля оставка Правителството не обмисля оставка, обяви в Пловдив финансовият министър Владислав Горанов. Той обясни, че ГЕРБ няма да подаде оставка, докато не...