Сте­пен на про­мя­на­та на пла­те­жос­по­соб­но­то тър­се­не в ре­зул­тат на про­мя­на­та на фак­тор­ния па­за­рен приз­нак. За Е.т. пръв го­во­ри Ал­ф­ред Мар­шал (А. Marshall, Principles of Eco­no­mics: An Introductory Volume, Chap. IV, 1850), ка­то въ­веж­да и по­ня­ти­е­то "сте­­пен на елас­тич­ност­та". Под "Ко­е­фи­ци­ент на Е.т." се раз­би­ра по­ка­за­тел, ха­рак­те­ри­зи­ращ  из­ме­не­ни­е­то на тър­се­не­то в ре­зул­тат от про­мя­на­та на фак­тор­ния приз­нак с 1 %. В съв­ре­мен­ния мар­ке­тинг има Е.т. спря­мо раз­лич­ни со­ци­а­л­но-ико­ном. фак­то­ри: це­ни, до­хо­ди, рекл. раз­хо­ди и др. Пръв Еду­ин А. Рас­мун­сен (Journal of Marketing, No 16, 1952) оп­ре­де­ля ко­е­фи­ци­е­н­та на рекл. Е.т. Има две фор­му­ли за из­мер­ва­не на рекл. Е.т.: ем­пи­рич­на:   и фор­му­ла­та на Алън-Бо­у­ли: ,

къ­де­то Ep е ко­е­фи­ци­е­н­тът на рекл. Е.т.; y - ре­а­ли­за­ци­я­та на рек­ла­ми­ра­на­та сто­ка (по­куп­ки, по­ръч­ки, за­пит­ва­ния и др.); х - съв­куп­ни­те рекл. раз­хо­ди; y’ - пър­ва­та про­и­з­вод­на на фун­к­ци­я­та; yx - из­рав­не­но­то, те­о­ре­тич­но­то зна­че­ние на ре­а­ли­за­ци­я­та на рек­ла­ми­ра­на­та сто­ка. До­ка­то мод­ни­те сто­ки се от­ли­ча­ват с ви­со­ка рекл. Е.т., ро­до­во­за­ме­ни­ми­те и ано­ним­ни­те сто­ки имат нис­ка, близ­ка до 1, Е.т.

Реклама и насърчаване на продажбите; проф. Доганов, доц. Дуранкев; С-я; 1995

 

Предложи
корпоративна публикация
Валутни курсове
капиталов пазар
Купува Продава БНБ
EUR1.9560 1.9560 1.9558
USD1.5915 1.5924 1.7374
GBP2.4796 2.4887 2.2067
от 15:43 06 Юни 2019 повече »
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Резултати | Архив
Горанов: Правителството не обмисля оставка Правителството не обмисля оставка, обяви в Пловдив финансовият министър Владислав Горанов. Той обясни, че ГЕРБ няма да подаде оставка, докато не...