Услуги в сферата на ИТ. Телекомуникации, високоскоростна връзка, мултимедия.
Проектиране, производство, сервиз и продажба на електронни елементи и материали.
Търговия с касови апарати и консумативи.
Производител на сигурни и ефективни електронни модули, системи и комплектни продукти и услуги.
Производител на контролно-измервателни прибори, технологична сигнализация, софтуер за контрол на разходи.
Услуги в сферата на ИТ. Цифрови сателитни системи за приемане на телевизионни и радио програми от целия свят.
Търговия със сателитни системи и компоненти за тях.
Услуги в сферата на ИТ. Официален дилър и оторизиран сервизен партньор на Motorola за България, в областта на професионалните радиокомуникации.
Завод за печатни платки.
Проектиране, производтво и разработка, инженеринг, търговия с оптични, оптикоелектронни, лазерни и термовизионни прибори и системи.
KaBits Ltd. - високо технологична измервателна апаратура и системи във всички области на телекомуникациите.
Разработка, производство, инженеринг и сервиз на телекомуникационно оборудване. Резервно електро захранване. Стоматологичен кабинет.
Производител и сервиз на касови апарати с марката ЗИТ.
Услуги в сферата н ИТ. Софтуер за хотели и ресторанти; електронни брави с магнитни карти.
Вносител и производител на сателитни антени, сателитни приемници.
Услуги в сферата на ИТ. Телекомуникационна компания.
Услуги в сферата на ИТ. Videomax avs ltd. - Доставка, производство и инсталация на системи и компоненти.
Производител на електронни изделия, елементи и възли, системи, приложен софтуер. Автоматизация на производство.
Услуги в сферата на ИТ. Разработване, проектиране и внедряване на системи за оперативно диспечерското управление на ЖП транспорта.
Производител на микропроцесорни контролери.
Производител на продукти за електрониката, енергетиката и бита, инженерингово обслужване, търговия.
Проектиране, производство и насищане на печатни платки.
Дистрибутор на хардуер и софтуер, касови апарати.
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив