Връзки
Производство на електронни прибори за автоматизация.
Производство на микропроцесорни системи за контрол и автоматизация на индустриални процеси.
Комуникации, съобщения, телефонизация, кабелни мрежи, канални мрежи, проектиране, кабели, строителство.
Производство на всички видове електрически нагреватели за промишленост и бита.
Производство на електроинсталационни изделия за домакинството, строителство, промишлеността.
Производство на еднофазни и трифазни асинхронни електродвигатели.
Климатични и вентилеционни инсталации.
Производство и търговия с осветителни тела.
Производство на металотърсачи.
Изграждане на сигнално – охранителни системи с различна по степен сложност.
Производство на устройства за включване на резервно захранване, токоизправители и др.
Специализирана в развитие и внедряване на произвидствени приложения на контролоизмервателни уреди.
Проектиране и изработване на всички видове ел.табла.
Електроника - компоненти, конектори, кабели, мултимери, видео-наблюдение.
Проектиране, програмиране, разработка, компановане, монтаж, пуск и сервиз на ел. системи.
Производство на мастила и тонери, изграждане на мрежа от бензиностанции за принтери.
Производство на специализирани електронни системи и устройства.
Производител на електроапаратура за ниско и средно напрежение.
Система за отчитане на температури, съхраняване на събраната информация и нейната обработка.
Ресторантско оборудване и електронни везни.
Предложи
корпоративна публикация
Категории
Резултати | Архив