Производство на изделия за електротехническата промишленост и електрониката и свързаните с тях елементи и екипировка.
Доставка и сервиз на касови апарат.
Търговия с електроника и апаратура
Производител на сигурни и ефективни електронни модули, системи и комплектни продукти и услуги.
Продажба на пневматични и електронни компоненти и системи за автоматизация.
Производство на оборудване за контрол на производствените процеси.
Търговия с енергетично оборудване.
Производство и сервиз на хладилни витрини, бар-плотове и оборудване на обекти за общественото хранене.
Проектиране, производтво и разработка, инженеринг, търговия с оптични, оптикоелектронни, лазерни и термовизионни прибори и системи.
Търговия с отоплителна и климатична техника.
Производител на осветителни тела и пана.
Продажба и сервиз на заваръчна техника и електроинструменти.
Търговия с резервни части за хладилна, климатична и енергетична техника.
Изработка, монтаж и поддръжка на микропроцесорни контролери за управление и диагностика.
Разработка, производство, инженеринг и сервиз на телекомуникационно оборудване. Резервно електро захранване. Стоматологичен кабинет.
Производство на кабелни снопове и комутации, асемблиране на електронни и електрически изделия.
Проектира, изработва и монтира електрооборудване за ниско и средно напрежение.
Производител на автомобилни алтернатори и стартери и компоненти за тях и др.
Търговия и производство на електрически части, предпазители и защити, табла, осветителни тела, ел. апаратура, компютърен дизайн, реклама, печат.
Климатична, отоплителна и вентилационна техника.
Услуги в сферата на ИТ. Разработване, проектиране и внедряване на системи за оперативно диспечерското управление на ЖП транспорта.
Услуги в сферата на строителството. Проектиране и изпълнение на инсталации в областта на електроизграждането, електрообзавеждането, IT проекти и слаботокови инсталации.
Производител на продукти за електрониката, енергетиката и бита, инженерингово обслужване, търговия.
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив