1) Вид свет­лин­на рек­ла­ма, ус­т­ройс­т­во от лам­пи, ко­и­то се включ­ват с оп­ре­де­ле­на пос­ле­до­ва­тел­ност, при ко­е­то се по­я­вя­ват свет­лин­ни над­пи­си. Е. би­ват: прос­ти - над­пи­си­те пос­ле­до­ва­тел­но свет­ват и из­гас­ват; слож­ни - над­пи­си­те се "дви­жат". Е. не тряб­ва да се смес­ва със свет­лин­ния вес­т­ник, кой­то има др. рекл. фун­к­ции и тех­но­ло­ги­чес­ки прин­ци­пи.

2) Ра­бот­ник, об­с­луж­ващ ко­пир­на тех­ни­ка.

Реклама и насърчаване на продажбите; проф. Доганов, доц. Дуранкев; С-я; 1995

 

Предложи
корпоративна публикация
Валутни курсове
капиталов пазар
Купува Продава БНБ
EUR1.9560 1.9560 1.9558
USD1.5915 1.5924 1.7374
GBP2.4796 2.4887 2.2067
от 15:43 06 Юни 2019 повече »
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Резултати | Архив
КЗП: България е една от най-активните държави в системата за бърз обмен на информация за опасни стоки На общоевропейско ниво най-опасните стоки са детските играчки, автомобилите и стоките за отглеждането на децата. За България детските дрехи са...