Консултантски услуги и проектиране при търсене, проучване, добив и преработка на подземни богатства
Добив и преработка на въглища, руди и нерудни суровини.
Производство и продажба на едро на дървени въглища и дърводобив.
Добив и пласмент на въглища.
Добив и пласмент на черни каменни въглища.
Научни изследвания.
Изследователски и консултантски услуги в областта на енергетиката и въгледобива.
Производство и продажба на еко пелети за отопление. Продажба на горелки, камини, котли и отоплителни системи.
Производство на дървени въглища.
Производството на екологично чисти брикети от естествено чисти дървесни стърготини и трици.
Производство и търговия на екологично чисти брикети от дървесни отпадъци.
Произвежда енергийни продукти.
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив