Консултантски услуги и проектиране при търсене, проучване, добив и преработка на подземни богатства
Добив на оловноцинкови руди по подземен способ.
Добив и обогатяване на оловноцинкови руди по подземен способ.
Добив и преработка на оловно-цинкови руди.
Добив и преработка на оловно-цинкови руди производство на оловен и цинков концентрат.
Добив и преработка на въглища, руди и нерудни суровини.
Добив и обогатяване на медни и медно-пиритни руди и биохимично извличане на мед.
Производство на цинков оксид.
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив