Два за­ко­на за рек­ла­ма­та, фор­му­ли­ра­ни от Ал­ф­ред К. По­лиц. Пър­ви­ят гла­си: "Рек­ла­ма­та на­сър­ча­ва про­даж­ба­та на доб­рия про­дукт и ус­ко­ря­ва про­ва­ла на ло­шия; тя по­каз­ва ка­чес­т­ва на про­дук­та, как­ви­то той не при­те­жа­ва и по­ма­га на пот­ре­би­те­ля да раз­бе­ре по-бър­зо то­ва". Вто­ри­ят гла­си: "Рек­ла­ма­та, по­каз­ва­ща мик­рос­ко­пи­чен от­ри­ца­те­лен приз­нак, кой­то кон­су­ма­то­рът не е в със­то­я­ние да ус­та­но­ви, по­ма­га да се ви­ди, че та­къв приз­нак ня­ма и ус­ко­ря­ва про­ва­ла на сто­ка­та".

Реклама и насърчаване на продажбите; проф. Доганов, доц. Дуранкев; С-я; 1995

Предложи
корпоративна публикация
Валутни курсове
капиталов пазар
Купува Продава БНБ
EUR1.9560 1.9560 1.9558
USD1.5915 1.5924 1.7374
GBP2.4796 2.4887 2.2067
от 15:43 06 Юни 2019 повече »
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Резултати | Архив
КЗП: България е една от най-активните държави в системата за бърз обмен на информация за опасни стоки На общоевропейско ниво най-опасните стоки са детските играчки, автомобилите и стоките за отглеждането на децата. За България детските дрехи са...