Тър­гов­с­ка мар­ка, ко­я­то се ре­гис­т­ри­ра ед­нов­ре­мен­но с тър­гов­с­ка­та мар­ка на фир­ма­та. С впис­ва­не­то на та­ки­ва мар­ки се це­ли да се за­щи­ти ро­до­ва­та търг. мар­ка, за да не се до­пус­не кон­ку­рен­ци­я­та да ре­гис­т­ри­ра ня­кой знак, чи­е­то сход­с­т­во би до­ве­ло пот­ре­би­те­ли­те до заб­лу­да. З.м. се из­пол­з­ват най-ве­че за пред­паз­ва­не на сло­вес­ни­те търг. мар­ки от под­ра­жа­ние (напр. за за­щи­та на мар­ка­та "Са­ла­мит" мар­коп­ри­те­жа­те­лят впис­ва в съ­щия ре­гис­т­ра­ци­о­нен клас и на­и­ме­но­ва­ни­я­та "Су­ла­нит", "Са­ла­мин", "Су­лу­нит", "За­лу­мин" и др.). Мно­го по-ряд­ко чрез З.м. се за­щи­та­ват об­раз­ни или прос­т­ран­с­т­ве­ни търг. мар­ки (напр. за за­щи­та на мар­ка­та "Кри­ла­та стре­ла" на "Шко­да"). При на­ли­чи­е­то на цен­ни търг. мар­ки по­ня­ко­га се на­ла­га да се ре­гис­т­ри­рат З.м. и за близ­ки, глав­но род­с­т­ве­ни гру­пи сто­ки. За да на­ма­лят впис­ва­не­то на мно­жес­т­во З.м., ре­ди­ца за­ко­но­да­тел­с­т­ва пред­виж­дат пъл­но­то из­пол­з­ва­не на мар­ки­те. За­я­ви­те­ли­те пре­о­до­ля­ват пре­пят­с­т­ви­е­то чрез фик­тив­но из­пол­з­ва­не на търг. мар­ка.

Реклама и насърчаване на продажбите; проф. Доганов, доц. Дуранкев; С-я; 1995

 

Предложи
корпоративна публикация
Валутни курсове
капиталов пазар
Купува Продава БНБ
EUR1.9560 1.9560 1.9558
USD1.5915 1.5924 1.7374
GBP2.4796 2.4887 2.2067
от 15:43 06 Юни 2019 повече »
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Резултати | Архив
Горанов: Правителството не обмисля оставка Правителството не обмисля оставка, обяви в Пловдив финансовият министър Владислав Горанов. Той обясни, че ГЕРБ няма да подаде оставка, докато не...