Връзки
Изследване на процесите в 15-те страни-членки до октомври 2002 годинал
Доклад, подготвен за Европейския парламент, анализиращ интегрирането на екологичните дейности в бизнеса и финансовия сектор.
Регионалния информационен център е неправителствена организация, чиято цел е да подпомага разрешаването на екологичните проблеми в страните от Централна и Източна Европа чрез стимулиране на сътрудничеството и свободната обмяна на информация межде тях.
Предложи
корпоративна публикация
Категории
Резултати | Архив