Административно, правно и информационно обслужване на физически и юридически лица.
Административно, правно и информационно обслужване на физически и юридически лица.
Местно самоуправление. Административно, правно и информационно обслужване на физически и юридически лица.
Изпълнение на делегирани държавни функции по обслужване на населението и осъществяване на местното самоуправление в областта на: образование, култура и социални дейности
Административно-правно и иинформационно обслужване на физически и юридически лица.
Предоставяне на административни услуги. Разработване и управление на проекти.
Административни, правни и информационни услуги за граждани и организации.
Общински съвет.
Тракийскo дружество "Одринска Епопея" е независима, демократична, надпартийна, доброволна, обществено-патриотична организационна структура, част от Съюза на тракийските дружества...
Cдружение с нестопанска цел.
БАКР е независима частна компания - е лидер в опредялянето на кредитен рейтинг на български компании, финансови институции и общини.P
Българска агенция за инвестиции е правителствена агенция, която сътрудничи и подпомага инвеститорите в България
Търговско-промишлена палата - Стара Загора е независимо сдружение на фирми от регион Стара Загора, създадено с цел да подпомага и насърчава стопанската им дейност и да...
Преподаване на английски език. Обучение и образование.
Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия.
Неправителствена организация.
Асоциация защитава правата на застрахованите и пострадалите при катастрофи.
Държавен контролен орган по спазване на трудовото законодателство.
Неправителствена организация.
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив