Услуги в сферата на ИТ. Подпомага разработката и усъвършенстването на алтернативни програмни продукти .
Услуги в областта на логистиката. Българска асоциация за спедиция, транспорт и логистика
Предоставяне на административни услуги.
Съюзът за стопанска инициатива /ССИ/ - защита на интересите и подпомагане на частния бизнес.
Неправителствена организация.
Сдружение с нестопанска цел "Териториална организация на научно-технически съюзи с Дом на науката и техниката - Пловдив"
Българска асоциация на вещите лица и експертите.
Търговско представителство.
Браншова организация.
Неправителствената организация на туристическия бизнес от Северното Черноморие.
Бизнес център Казанлък е създаден по Програма за развитие на ООН - JOBS
Спот и форуард сделки с чуждестранна валута и търговия с валутни опции през Интернет.
Дирекция при Държавната агенция по метрология и технически надзор.
Корабно агентиране, спедиция.
Единствен пълноправен представител на FIDIC за България.
Неправителствена организация.
Браншово сдружение на рибопроизводителите от цялата страна.
Сдружение на производители на зеленчуци.
Фондацая насочена към общността на беларусите в България.
Сдружение „Национална бизнес мрежа” е учредено на 19.03.2004г. като юридическо лице с нестопанска цел в частна полза.
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив