Връзки
Цели на ПРООН в България са намаляване на бедността, подобряване на живота и устойчиво развитие.
Най-голямата хуманитарна агенция на света.
Целта на СЗО е хората по света да имат възможно най-добро здраве. Част от системата на ООН.
Най-големият източник в света за финансиране на програми за населението и репродуктивното му здраве.
Бори се с бедността чрез стимулиране на устойчивото индустриално развитие.
Единствената глобална организация, която определя правилата за търговия между държавите.
Спомага за разработването на модерни пощенски услуги по целия свят. Част от системата на ООН.
Страница на Службата при Върховния комисар на ООН по бежанците.
Насърчава общуването между народите по света, основано на уважение към всяка цивилизация и култура.
Насърчава международното сътрудничество за опазване на околната среда.
Работи за демократично управление, намаляване на бедността, предотвратяване на кризи.
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив