Връзки
Работи за демократично управление, намаляване на бедността, предотвратяване на кризи.
Работи за приобщаването на развиващите се страни към световната икономика.
Работи за провеждането и популяризирането на политиката на УНИЦЕФ във всички области.
Основен защитник на правата на децата в 158 държави и области по света.
Организира и подпомага дейности и проекти за икономическото развитие на региона.
Поощрява икономическото и социалното развитие чрез регионално сътрудничество и интеграция.
Население, инфраструктура, селско стопанство, бизнес, екология в община Якоруда.
Население, инфраструктура, селско стопанство, бизнес, екология в община Созопол.
Активизира икономическите връзки в региона, стимулира социалното развитие.
Население, инфраструктура, селско стопанство, бизнес, екология в община Симеоновград.
Население, инфраструктура, селско стопанство, бизнес, екология в община Септември.
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив