Връзки
Извършва цялостни хидроморфоложки и хидроложки проучвания на реката.
Информация за Израел, нейната политика, икономика, общество, двустранните отношения.
Институт за пазарни проучвания.
Изследване на социалните структури, динамиката на социалните нагласи и ценности.
Население, инфраструктура, селско стопанство, бизнес, екология в община Несебър.
Търсене и предлагане на работа, към Агенция по заетостта към МТСП.
Система от държавни, организационни, икономически и социални дейности.
Административно териториално звено, пряко подчинено на Министерството на околната среда и водите.
Държавна организация, която има за задача да подпомага развитието на търговския обмен между Италия и другите страни по света, включително и България.
Информация за дейността на институцията.
Упражнява регулативни функции в областта на железопътния транспорт.
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив