Връзки
Система от държавни, организационни, икономически и социални дейности.
Административно териториално звено, пряко подчинено на Министерството на околната среда и водите.
Държавна организация, която има за задача да подпомага развитието на търговския обмен между Италия и другите страни по света, включително и България.
Информация за дейността на институцията.
Упражнява регулативни функции в областта на железопътния транспорт.
Приоритет на Агенцията е да осигури ефективност на системата за обществени поръчки в България.
Официален сайт на институцията.
Осъществява ръководни, координиращи и информационни функции.
Информационен уеб сайт.
Население, инфраструктура, селско стопанство, бизнес, екология в община Добринище.
Призната е за единствената представителна синдикална организация на европейско ниво.
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив