Връзки
Пълен инструментариум за достъп до най-новата и най-богатата статистическа информация за ЕС и евро-зоната, както и за страните кандидатки, потребителски удобна и ефикасна навигация, он-лайн услуги.
Асфалтиране на малки и големи площи. Доставка на асфалт. Полагане на асфалтова настилка. Ремонт на пътища и улици. Паваж. Фугиране на пукнатини. Изкопи. Насипи. Техника под наем - 0877063232 www.stanilov.alle.bg
Професионално почистване след ремонт изисква фирмен,физически и технически ресурс. Степента на замърсяване обикновено е доста по висока от нормалното замърсяване и това изисква, необходимото за това оборудване, подходяща химия и физически обучен
- Одит и вътрешен одит - Консултиране и Европроекти
Европейският парламент на живо.
Комитетът се занимава с въпросите на икономическата и социалната политика на Еврпейския съюз.
Израз на демократичната воля на 374-те милиона граждани на съюза.
Официален журнал на ЕС, договори, законодателство и др.
Европейският съюз е уникален по своята институционална структура.
Подкрепя подобряването на управлението в страните от Централна и Източна Европа.
Съветът на Европейския съюз е главният орган за вземане на решения.
Съвместна инициатива на ПрайсуотърхаусКупърс и Съюза на европейските училища по мениджмънт.
Институция на ЕС, финансираща инвестиционни проекти с особена важност за европейската интеграция.
Независим институт за политически изследвания.
Състои се от ръководителите на страните-членки на Европейския съюз и Президента на ЕК.
Насърчава сътрудничеството между български и европейски фирми и научноизследователски организации.
Всички граждани и организации от Европейския съюз могат да се обръщат към Европейския омбудсман.
Международна организация, която покрива всички области на политиката на ЕС с изключение на отбраната.
Съдът следи за спазването и прилагането на законите на ЕС.
Официална информация по въпросите на разширяването на ЕС.
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив