Търговия с електроинструменти.
Търговия с електроинструменти.
Търговия с електроинструменти.
Висококачествени оловни капсуловани батерии.
Магазин за електроуреди и електроматериали.
Магазин за електроуреди и електроматериали.
Ел. монтаж, ел. изграждане, изработка на КТП.
Електро ремонти и търговия с електроматериали.
Магазин за електроуреди и електроматериали.
Магазин за електроуреди и електроматериали.
Доставка и монтаж на електрически уреди и материали.
Инженерингова организация.
Търговия с електроматериали.
Производител на кабелни накрайници, кримп техника и кабелни системи. Изработка на всякакви детайли с нишкови ерозийни машини и програмите към тях.
Производство на електроснабдително оборудване и ел. табла.
Производство на седемклетъчни щепселни разединители за автомобили, автобуси, трактори, ремаркета и полуремаркета.
Производство на кабели и проводници.
Проектиране, изграждане, сервиз на съобщителни обекти и системи. Производство на трансформатори и адаптори. Инсталационни материали електро, В и К, ОВ.
Производство на съединители за електронната промишленост в Девин.
Производство и търговия на електроизолационни материали.
Проектиране, изграждане и ремонт на инсталации за резервно и аварийно електрозахранване.
Производство и търговия със спомагателни леярски материали, керамика, свързочни материали, стоки и услуги за населението, научнопроизводствена, проектантска и инженерингова...
Решения в сферата на компонентите за изграждане на електрически инсталации.
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив