Специалицирани медицински услуги.
Специалицирани медицински услуги.
Специалицирани медицински услуги.
Консултации от висококвалифицирани специалисти: професори, доценти, главни асистенти и завеждащ-клиники.
Електрическо и електронно оборудване.
Електрическо и електронно оборудване.
Провеждане на обучение и изпити за квалификационна група по електробезопасност.
Проектиране, доставка и монтаж на отоплителни системи.
Електроинсталационни изделия. Производство на електрически машини, прибори и апаратура.
Производство на осветителна техника.
Търговия с електроинструменти.
Магазин за електроуреди и електроматериали.
Проектиране, изграждане, сервиз на съобщителни обекти и системи. Производство на трансформатори и адаптори. Инсталационни материали електро, В и К, ОВ.
Доставка и монтаж на климатична техника.
Магазин за битова електроника и електротехника, електронни елементи.
Пълна гама компоненти за водомери, електромери и часовници.
New soft com Ltd. е бързо развиваща се компания на пазара за уеб базиран софтуер в България. ценностите, които изповядва компанията, са изцяло ориентирани към предоставяне на...
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив