Рек­ла­ма­та, ко­я­то из­да­те­лят по­мес­т­ва за своя смет­ка, за да ком­пен­си­ра греш­ка по своя ви­на или ло­шо от­пе­чат­ва­не на обя­ва на рек­ла­мо­да­те­ля. К.о. се об­на­род­ва след съг­ла­су­ва­не с рекл. аген­ция и с рек­ла­мо­да­те­ля, ко­га­то до­пус­на­та­та греш­ка из­ме­ня сми­съ­ла на рекл. пос­ла­ние, де­зин­фор­ми­ра чи­та­те­ля от­нос­но мар­ка­та, сто­ка­та или фир­ма­та или ако пре­диз­вик­ва от­ри­ца­тел­ни ре­а­к­ции у пот­ре­би­те­ля. К.о. се на­ла­га и ако мар­ка­та е обър­на­та, не­пъл­на или сбър­ка­на с дру­га. Пов­тор­но по­мес­те­на­та обя­ва не тряб­ва да е за­гу­би­ла ак­ту­а­л­ност­та си. Рек­ла­мо­да­те­лят има пра­во и на до­пъл­ни­тел­но обез­ще­те­ние, ако вслед­с­т­вие от до­пус­на­та греш­ка или не­ка­чес­т­вен пе­чат са про­и­з­лез­ли зна­чи­тел­ни мо­рал­ни или пре­ки ма­те­ри­а­л­ни вре­ди. В до­го­во­ри­те с от­дел­ни рек­ла­мо­но­си­те­ли, рекл. аген­ции по­ня­ко­га се включ­ват спе­ци­а­л­ни кла­у­зи за по­мес­т­ва­не на К.о.

Реклама и насърчаване на продажбите; проф. Доганов, доц. Дуранкев; С-я; 1995

 

Предложи
корпоративна публикация
Валутни курсове
капиталов пазар
Купува Продава БНБ
EUR1.9560 1.9560 1.9558
USD1.5915 1.5924 1.7374
GBP2.4796 2.4887 2.2067
от 15:43 06 Юни 2019 повече »
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Резултати | Архив
Сорос: Коронавирусът заплашва оцеляването на Евросъюза Известният финансист и милиардер Джордж Сорос предупреди, че оцеляването на Европейския съюз е застрашено от коронавируса, ако ЕС не успее да...